Aurland Gutemusikklag

Martin Aasen var mangeårig formann i Aurland Gutemusikklag
frå skipingsdagen. Gina Aasen var aktiv i Musikkens venner.

Stemnemedaljen til Martin Aasen.

1983 markerte Aurland Skulemusikk 30 år sidan Gutemusikken starta.