Ingvar og Anlaug Aasen med bilete

2015-08-28 22.28.03