Vangen Skule

1957 7. klasse

Bak frå venstre: Torgeir Thunshelle, Per Kvam, Kristoffer Nitter Sviggum, Nils Frønningen, Eilef Vikesland, Jorunn Vangen og Else Ohnstad.

Framme: Leif Arne Aasen, Asbjørn Skjerdal, Lærar Gunnar Husabø, Bjørg Wangen, Gerd Wangen, Elisabeth Flåm og Aud Wangen.

Folkeskulen (2)