Turstien i Norane

Bilete frå 2014:

 

2014-08-21 11.13.57

2014-08-20 12.02.23

2014-04-30 11.21.14